Coursebooks

Unit 1
Używaj przeglądarkę Internet Explorer

Lesson A
1. Hello. Dialog ze strony 4 podręcznia, wpisywanie - 2 strony.
2. Hello. Ćwiczenie takie jak poprzednie, lecz menu wysuwane - 2 strony.
3. Write Przepisz Grammar ze strony 5 - 1 strona.
4. simple commands Ćwiczenie oparte na ćw. 6/9. Proste polecenia z popularnymi czasownikami (read, write, look, etc.). Przeciągnij prostokąt z prawej kolumny do czasownika w lewej kolumnie. UWAGA: Po przejściu na 2 stronę nie masz możliwości sprawdzania. Dopiero po wykonaniu całego ćwiczenia prawidłowo zostaniesz przeniesiony na kolejną stronę.
4a. simple commands 2 Ćwiczenie oparte na ćw. z podręcznika Project. Proste komendy z popularnymi czasownikami (read, write, look, etc.).
4b. simple commands 3 Ćwiczenie oparte na ćw. z podręcznika English Zone 1. Proste komendy z popularnymi czasownikami (read, write, look, etc.).
Lesson B
1. He's my brother. Dialog ze strony 6 - menu wysuwane - 2 strony.
2. Write Poćwicz pisownię nowych zwrotów (gramatyka) - 2 strony.
3. Vocabulary Sprawdź czy znasz słowa poznane w lekcjach 1 i 2 - 1 strona.
4. Vocabulary Sprawdź czy znasz słowa poznane w lekcjach 1 i 2 - 1 strona.
5. Family Wpisywanie - 1 strona.
6. Baker's family Utrwal pisownię słów oznaczających relacje rodzinne.
7. Ben's family Utrwal pisownię słów oznaczających relacje rodzinne.
8. she / he Ćwiczenie 3 ze strony 5 z ćwiczeń.
9. his / her Ćwiczenie 4 ze strony 6 z ćwiczeń.
10. he / she Ćwiczenie podobne do 5 ze strony 6 z ćwiczeń.
11. he / she oraz his / her Ćwiczenie podobne do 6 ze strony 6 z ćwiczeń, opcje: he/she oraz his/her, zdjęcia - 4 strony.
12. Order Ćwiczenie 6 (rozwinięte) ze strony 6 z ćwiczeń, - 4 strony.
13. Crosswords Rozwiąż krzyżówki z liczbami - 3 krzyżówki do 10.
14. Crosswords Rozwiąż krzyżówki z liczbami - 2 krzyżówki do 50.
15. Counting Czy rzeczywiście dobrze znasz liczby do 10? Wykonaj proste działania. Na każde obliczenie masz tylko 6 sekund. Powodzenia!
Lesson C
1. How old are you? Dialog ze strony 8 - menu wysuwane - 2 strony.
2. Write Poćwicz pisownię nowych zdań - 2 strony.
3. Write Poćwicz pisownię nowych zdań (grammar / 9) - 2 strony.
4. Numbers Liczebniki, wpisywanie, 2 kolumny, 1 strona
5. Numbers Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej - 2 strony
6. Numbers Wpisz słowami właściwe liczby -2 strony
7. Numbers Wpisz liczby słowami, ćwiczenie 1/12 z ćwiczeń - 2 strony.
8. Days Dni tygodnia, wpisywanie, 2 strony
9. Days, numbers Dni tygodnia oraz liczebniki, wpisywanie, 1 strona
10. How old are they? Ćwiczenie 8 ze str. 9 w podręczniku - 2 strony.
11. Rafał Ćwiczenie 9 ze str. 9 w podręczniku - 2 strony.
12. Rafał 2 Ćwiczenie 9 ze str. 9 w podręczniku - 2 strony.
13. Połącz części zdań Ćwiczenie 3 ze str. 9 w ćwiczeniach - 2 strony.
14. Days Dni tygodnia - 3 krzyżówki
15. Where are they from? tekst z lukami- przedstawianie się, narodowość, flagi.(2 strony)
16. be Ćw. 5 / 11 z ćwiczeń - 2 zdania.
17. correct order Ćw. 4 / 11 z ćwiczeń - 6 zdań.
Lesson D
1. How old are they? tekst z lukami oparty na dialogu /14 (2 strony)
2. exercise 3 zamień imiona na zaimki he, she, they, it (1 strona).
3. How old are they? Ćwiczenie oparte na ćw. 5/15. Utrwala m. in. właściwe stosowanie zaimków (he, she,... oraz form pełnych i skróconych) (2 strony)
4. to be 6 stron z bardzo dobrymi ćwiczeniami na odmianę osobową czasownika to be. UWAGA: Przycisk DALEJ zadziała po prawidłowym wykonaniu całej strony.
Lesson 5
1. this, that, these, those poćwicz zaimki wskazujące. Przeczytaj Handy Grammar na stronie 17; 4 strony (zwierzęta)
2. this, that, these, those 3 strony (w szkole)
3. this, that, these, those 4 strony - (w szkole)
4. Zuza's blog Tekst blogu Zuzy ze str. 16 z lukami. Wykonaj te ćwiczenia i utrwal słownictwo związane z przedmiotami znajdującymi się w klasie, odmianę czasownika to be, stosowanie zaimków wskazujących this, that, ...
4b. Zuza's blog (be)
4c. Zuza's blog
Revision
1. Pronouns Zaimki osobow, Lenny's grammar /87 - 1 strona.
2. to be Odmiana czasownika be, Lenny's grammar /87 - 1 strona.
3. What day ...? Ćwiczenie 6 ze strony 11 z podręcznika - 1 strona.
4. What day ...? Ćwiczenie podobne do 6 ze strony 11 z podręcznika - 1 strona.
5. What day ...? Ćwiczenie podobne do 6 ze strony 11 z podręcznika - 1 strona.
6. Conversation Ćwiczenie 5 ze strony 11 podręcznika - 2 strony.
4. to be Odmiana czasownika be z dodatkowych wydruków - 2 strony.
5. It's, is it It's lub is it z dodatkowych wydruków - 2 strony.
6. to be , who Odmiana czasownika be z dodatkowych wydruków - 2 strony.
7. he's or his Wstaw he's - his lub she's - her, menu wysuwane, z dodatkowych wydruków - 2 strony.
8. Połącz pytania z odpowiedziami Ćwiczenie 4 ze strony 13 z ćwiczeń - 2 strony.
9. Numbers Ćwiczenie 4 ze strony 10 z podręcznika - 3 strony.
10. Ben's family Ćwiczenie 3 ze strony 13 z ćwiczeń, opcje - 2 strony.
11. Baker's family Ćwiczenie podobne do poprzedniego, opcje - 2 strony.
12. Baker' family Ćwiczenie podobne do poprzedniego, opcje - 2 strony.
13. Baker's family Ćwiczenie podobne lecz od strony Jerry, opcje - 2 strony.
14. Vocabulary Sprawdź czy znasz słowa poznane w lekcji 3 i 4 - 1 strona.
15. Właściwa kolejność Rozsypanka wyrazowa z ćwiczenia 1/18 (1 strona)

Tabele gramatyczne i ćwiczenia dodatkowe.
Koniecznie utrwal poniższe zagadnienia
1. Zaimki osobowe. Koniecznie naucz się zaimków osobowych. Tabela na stronie 3.
2. to be Formy pełne i skrócone czasownika to be. Koniecznie naucz się tej odmiany. Tabela na stronie 3.
3. Word order Szyk wyrazów w zdaniu pytającym. Spójrz na tabelę na stronie 5. koniecznie naucz się tych pytań ze słowami pytającymi.
4. is or are Pytania ze słowami pytającymi. Wstaw właściwą formę czasownika to be.
5. short forms Ćwiczenie na formy osobowe czasownika to be, oraz zaimki osobowe w połączeniu z krótkimi formami czasownika to be - można wykorzystać Lenny's grammar na stronie 87.

Ćwiczenia rozszerzające
Słownictwo z poprzednich klas
1. tabela 1 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej.
2. tabela 2 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej. Koniecznie pobierz również plik ćwiczeniowy w formacie doc. Pobierz
2a. tabele jeszcze raz powyższe dwie tabele, jednak bez możliwości sprawdzania poszczególnych odpowiedzi.