Formy czasownika to be

Koniecznie naucz się odmiany czasownika to be. Jeśli masz wątpliwości spójrz na tabelę na stronie 3 w Maxi Extras.
Znaczek apostrofu uzyskasz przez naciśnięcie klawisza ze znakiem cudzysłowu (bez klawisza Shift).

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers.
   am      are      is      'm      're      's   
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Forma długa Forma skrócona Forma długa Forma skrócona
I from Poland. I from Poland. We from Poland. We from Poland.
You from Poland. You from Poland. You from Poland. You from Poland.
He from Poland. He from Poland. They from Poland. They from Poland.
She from Poland. She from Poland.
It from Poland. It from Poland.