Połącz części zdań. 3/9

1 How old are
2 What day
3 It's my
4 You
5 She
6 How old is