Przeczytaj dialog i wybierz właściwe wyrazy. 5/11
Scott: Hello. name's Scott. She's sister, Jenny. What's name?
Amy: Amy. How old you?
Scott: ten.
Amy: How old your sister?
Scott: twelve.