Wpisz wyrazy określające relacje rodzinne.

1.  - ojciec 1.  - matka
2.  - tata 2.  - mama
3.  - brat 3.  - siostra
4.  - wujek 4.  - ciocia
5.  - dziadek 5.  - babcia
6.  - dziadek (krótszy) 6.  - babcia (krótszy)
7.  - kuzyn 7.  - kuzynka