Przeczytaj dialog i wstaw właściwe wyrazy.
A. Hello, Tim! Who's he?
B. my cousin.
A. What's name?
B. Paul. Suzanne is my cousin.
A. And who's she?
B. my mum.
A. What's name?
B. Judy. And she's my aunt. name's Jenny.