Rozsypanka wyrazowa.

Kliknij na wyraz aby wstawić go we właściwym miejscu

Ułóż wyrazy we właściwej kolejności. Po wykonaniu ćwiczenia klikniij "Check" aby sprawdzić odpowiedź. Jeśli masz wątpliwości kliknij "Hint" (wskazówka), aby dowiedzieć się jakie jest prawidłowe następne słowo.