Table 1

this touch I'm little today
shoulders look to like draw

1. Hello you! 6. not very well.
     Witam ciebie/was.      Nie czuję się bardzo dobrze.
2. at me! 7. I numbers.
     Spójrz na mnie!      Lubię cyfry.
3. and write. 8. Head and , knees and toes.
     Narysuj i napisz.     Głowa, ramiona, kolana i palce (u nóg)
4. What is ? 9. This monster has got four knees.
     Co to jest?     Potwór ma cztery małe kolana.
5. How are you ? 10. Number one. your arm!
     Jak się masz/macie dzisiaj?     Numer 1. Dotknij ręki!