Słowniczek do lekcji 1 - 2.

your I Hi you Bye my
her what he who she his

1. 4. 7. 10.
ja ty on ona
2. 5. 8. 11.
mój twój jego jej
3. 6. 9. 12.
cześć (powitanie) cześć (pożegnanie) kto co