Wpisz właściwe liczby słowami.
1. and is
2. and is
3. and is
4. and is
5. and is
6. and is