Wybierz właściwe wyrazy. 04/6

1 His / Her name's Ola.
2 His / Her name's Jerry.
3 His / Her name's Sally.
4 His / Her name's Raj.
5 His / Her name's Peter.
6 His / Her name's Asha.
7 His / Her name's Alex.
8 His / Her name's Andy.

correct answer(s).