Słowniczek do lekcji 3 - 4.

how old really today word happy
family favourite birthday letter for cool

1. 4. 7. 10.
naprawdę szczęśliwy urodziny świetnie
2. 5. 8. 11.
jak dziś stary dla
3. 6. 9. 12.
rodzina litera słowo ulubiony