Przepisz uważnie tekst angielski. Postaraj się nauczyć tych pytań na pamięć.

1. W h o ' s   (who's = who is)   h e ? 4. W h o ' s   (who's = who is)   s h e ?
Kim/kto on jest? Kim/kto ona jest?
? ?
2. H e ' s   (he's = he is)   m y   d a d . 5. S h e ' s   (she's = she is)   m y   m u m .
On jest moim tat±. Ona jest moj± mam±.
. .
3. W h a t ' s   h i s   n a m e ? 6. W h a t ' s   h e r   n a m e ?
Jak on się nazywa? Jak ona się nazywa?
? ?