Wybierz właściwe wyrazy. 04/6

1A Who's he / she?
BMy brother.
2A Who's he / she?
BMy aunt.
3A Who's he / she?
BMy father.
4A Who's he / she?
BMy sister.
5A Who's he / she?
BMy grandfather.
correct answer(s).