W pierwszej kolumnie wpisz właściwe formy czasownika to be, a w drugiej zaimki osobowe i formy skrócone.
Spójrz na punkt 2 w Lenny's grammar na stronie 87.

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers.
I nine nine
and you ten. and ten.
He five five
and she seven.and seven.
We in class in class
And you with us.And with us.
They at school. at school.
and it cool!and cool.