Wpisz dni tygodnia w lewej kolumnie, a liczebniki w prawej.

1.  - 6 1.  - 14
2.  - 7 2.  - 15
3.  - 8 3.  - 16
4.  - 9 4.  - 17
5.  - 10 5.  - 18
6.  - 11 6.  - 19
7.  - 12 7.  - 20