Coursebooks

Unit 5
Używaj przeglądarkę Internet Explorer
Lesson 1
1. Have you got ... ? Tekst dialogu ze strony podręcznika - 2 strony.
2. things Utrwal pisownię przedmiotów poznanych w lekcji 1 - 2 strony.
3. have Zdania oznajmujące z czasownikiem have - 3 strony.
4. have Zdania oznajmujące i przeczące z czasownikiem have - 2 strony.
5. short answers Krótkie odpowiedzi z czasownikiem have - 3 strony.
6. Have you got ...? Tworzenie pytań z czasownikiem have - 3 strony.
6. order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności - 1 strona.
Lesson 2
1. He's got short ... Dialog ze strony 46 podręcznika - 2 strony.
2. has lub 's Uzupełnij minidialogi, używając 's, has lub hasn't - 1 strona
3. has or hasn't Wstaw has got lub hasn't got - 1 strona
4. short answers Uzupełnij pytania i napisz krótkie odpowiedzi, ćw. 7/53 z ćwiczeń - 3 strony
5. short answers Uzupełnij pytania i napisz krótkie odpowiedzi, ćw. 7/53 z ćwiczeń - 3 strony
6. short answers Uzupełnij pytania i napisz krótkie odpowiedzi, ćw. 9/53 z ćwiczeń - 2 strony
7. reading Przeczytaj tekst i uzupełnij odpowiedzi, ćw. 2/54 z ćwiczeń - 2 strony
8. What kind...? Ćw. 6/47 z podręcznika, wpisywanie - 3 strony
3. Zoe parts of the body (części ciała).
4. The grey robot describe the robots. Opisy zabawnych robotów. Ćwiczą nazwy części ciała oraz odmianę czasownika to have.
5. The red robot
6. The yellow robot
7. The blue robot
17. Have/has bardzo dobre ćwiczenia na budowanie pytań i krótkich odpowiedzi z czasownikiem to have. Jeśli zwierzątko jest przekreślone to odpowiedź jest przecząca.
18. Have/has
12a. Have/has Opisy zabawnych potworów. Ćwiczenia na tryb twierdzący i przeczący czasownika to have. po 3 strony
12b. Have/has
13. Make questions pytania z czasownikiem to have w rozsypankach wyrazowych. Po prawidłowo utworzonym pytaniu automatycznie otwiera się kolejna strona.
14. Make questions and answers pytania i odpowiedzi z czasownikiem to have w rozsypankach wyrazowych.
8. How can they do it? Jest to rodzaj testu, trzeba odpowiedzieć na 13 pytań, zwykle jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli po naciśnięciu przycisku check widzimy ułamek 4/4 lub 5/5 oznacza to, że wybraliśmy wszystkie prawidłowe odpowiedzi.
11. What can they do? Jest to rodzaj testu - 19 pytań
12. Fill in the blanks Tekst z lukami o różnych sportowcach. Tekst ze starszego podręcznika.
Lesson 3
1. They've got ... Dialog ze strony 48 podręcznika - 2 strony.
2. have Ćw. 3 ze strony 55 ćwiczeń, uzupełnij zdania z have - 1 strona.
3. have Ćw. 2 ze strony 58 ćwiczeń, napisz zdania z czasownikiem have - 1 strona.
4. animals Ćw. 1 ze strony 55 ćwiczeń, wpisz nazwy zwierząt - 3 strony.
5. body parts Ćw. 2 ze strony 55 ćwiczeń, wpisz nazwy części ciała - 3 strony.
6. body parts Ćw. 2 ze strony 56 z ćwiczeń, zaprzecz zdania - 2 strony.
7. have Ćw. 6 ze strony 57 z ćwiczeń, zaprzecz zdania - 2 strony.
8. short answers Ćw. 7 ze strony 56 z ćwiczeń, zaprzecz zdania - 2 strony.
9. animal parts Ćw. 1 ze strony 58 z ćwiczeń, np. bird's wings - 3 strony.
10. Andrea Ćw. 3 ze strony 58 z ćwiczeń, uzupełnij tekst czas. have (f. krótkie i długie) - 2 strony.
11. Andrea Ćw. 3 ze strony 58 z ćwiczeń, po uzupełnieniu tekstu odpowiedz na pytania - 1 strona.
12. Ben's fanily Ćw. 6 ze strony 49 z podręcznika, have got - 2 strony.
4. questions and answers Ćwiczenie podobne do ćw. 3/63 w podręczniku. Utrwala czasowniki poznane w tym dziale oraz doskonali udzielanie krótkich odpowiedzi z czasownikiem can.
5. questions and answers Ćwiczenie podobne do poprzedniego. Jeśli obrazek jest przekreślony to odpowiedź jest negatywna.
6. correct order Rozsypanki wyrazowe, zdania twierdzące i pytające z czasownikiem can - 17 zdań.
7. Professor Smart Tekst z lukami ze starszego podręcznika. Przekreślony obrazek oznacza tryb przeczący.
Tabele gramatyczne do uzupełnienia
1.I have got a bike. - Positive sentences (zdania oznajmujące)
2. I haven't got a bike. - Negative sentences (zdania przeczące)
3. Have you got a bike? - Questions (zdania pytające).
Lesson 4
8. KET EXAM Krótki tekst i pytania sprawdzające jego zrozumienie.
9. short answers Rozsypanka wyrazowa + krótkie odpowiedzi - 1 strona (starszy podręcznik)
Revision
1. have wstaw właściwe zwroty z ramki, wpisywanie - 2 strony
2. animals ćwiczenie 1/59 z ćwiczeń, opcje - 2 strony
3. order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, ćwiczenie 3/59 z ćwiczeń, 1 strona
4. match Dopasuj odpowiedzi do pytań, ćwiczenie 4/59 z ćwiczeń, 2 strony
5. short answers Uzupełnij pytania i napisz krótkie odpowiedzi, ćw. 7/53 z ćwiczeń - 3 strony
6. short answers Uzupełnij pytania i napisz krótkie odpowiedzi, ćw. 7/53 z ćwiczeń - 3 strony
7. things Utrwal pisownię poznanych rzeczowników, ćw. 1/50 z podręcznika - 2 strony
8. short answers Krótkie odpowiedzi ćw. 5/51 z podręcznika - 3 strony
9. positve and neg. Zdania twierdzące i przeczące z czas. have ćw. 4/51 z podręcznika - 1 strona
Revision II
1. body parts nazwij części ciała zwierząt, obrazek - 3 strony
2. have wybierz właściwy wyraz, wybór 1 z dwóch, opcje - 2 strony
3. short answers krótkie odpowiedzi z czasownikiem have, buźki - 3 strony
4. have wybierz właściwy wyraz, wybór 1 z dwóch, opcje - 2 strony
5. true/false zdecyduj, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe - 1 strona
6. opcje wybierz właściwy wyraz, wybór 1 z trzech, opcje, 2 kolumny - 2 strony
7. tekst uzupełnij zdania formami czasownika have oraz be, menu wysuwane - 2 strony

Sprawdziany pisemne z działu 4
Czasownik to can.
1a. Jumbled sentences rozsypanki wyrazowe zdań z czasownikiem can. Pobierz plik.
1b. Short answers Krótkie odpowiedz z czasownikiem can.
Test
1. Task 1 Po wysłuchaniu nagrania zaznacz które czynności potrafią, a które nie potrafią wykonywać wymienione osoby.
2. Task 2 Uzupełnij zwroty właściwymi czasownikami (będą napisame). Naucz się znaczenia czasowników poznanych w lekcji 1 (str. 58) oraz 3 (str. 62 i 63). Wykonaj podobne ćwiczenie.
3. Task 3 Uzupełnij dialog odpowiedziami Zuzy. Dialog z czasownikiem can. Warto dobrze nauczyć się dialogu Can you do it? ze str. 62. Wykonaj podobne ćwiczenie.
4. Task 4 Ułóż pytania z rozsypanek wyrazowych i odpowiedz na nie. Wszystkie z czasownikiem can. Naucz się udzielać krótkich odpowiedzi z tym czasownikiem. Wykonaj podobne ćwiczenie oraz to ćwiczenie.
5. Task 5 Napisz opowiadanie o dwójce przyjaciół. Napisz: kim są, gdzie mieszkają, skąd pochodzą, co potrafią i czego nie potrafią robić. Możesz wzorować się na tym ćwiczeniu.

Ćwiczenia rozszerzające
Słownictwo z poprzednich klas
1. tabela 14 i 15 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej. Koniecznie pobierz również plik ćwiczeniowy w formacie doc. Pobierz
2. tabela 16 i 17 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej.
3. tabela 18 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej.
3a. tabele Jeszcze raz powyższe tabele, lecz bez możliwości sprawdzania poszczególnych punktów.
Sprawdź znajomość słownictwa
1. family Sprawdź znajomość słów związanych z relacjami rodzinnymi
2. body parts Sprawdź znajomość słów związanych z nazwami sklepów i nazwami części ciała.
3. animals Sprawdź znajomość słów związanych z nazwami zwierząt dzikich i domowych.
4. colours Sprawdź znajomość słów związanych z nazwami przedmiotów szkolnych, kolorów i przymiotników.
5. nationalities Sprawdź znajomość słów związanych z nazwami krajów i narodowości.
6. jobs Sprawdź znajomość słów związanych z nazwami zawodów.
7. months, seasons Sprawdź znajomość słów związanych z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia, pór dnia.
8. other Trzy różne zadania
Dopasuj do siebie części zdań
1. match 1 -8 Dopasuj części zdań.
2. match 9 - 16 Dopasuj części zdań.
3. match 17 - 24 Dopasuj części zdań.
4. match 25 - 32 Dopasuj części zdań.
5. match 33 - 40 Dopasuj części zdań.
6. match 41 - 50 Dopasuj części zdań.
Rozsypanki wyrazowe
1. 4 words Rozsypanki wyrazowe z poznanego w klasach I-III słownictwa.
2. 5 words Rozsypanki wyrazowe z poznanego w klasach I-III słownictwa.
3. 6 words Rozsypanki wyrazowe z poznanego w klasach I-III słownictwa.
4. 6 words Rozsypanki wyrazowe z poznanego w klasach I-III słownictwa.