Table 14

things above instruments breathe front
opposite next pinch fresh hit

1. You mustn't others! 6. Andy is sitting in of the teacher.
     Nie można szczypać innych!      Andy siedzi przed nauczycielem.
2. You mustn't others! 7. Kasia is sitting to Ola.
     Nie można uderzać innych!      Kasia siedzi obok Oli.
3. He likes making in art lessons. 8. There is a clock the bookcase.
     On lubi robić rzeczy na plastyce.     Jest zegar ponad biblioteczką.
4. She likes playing in music lessons. 9. fresh air!
     Ona lubi grać na instrumentach na muzyce.     Oddychaj świeżym powietrzem!
5. There is a window the door. 10. Eat fruit!
     Jest okno naprzeciwko drzwi.     Jedz świeże owoce!