Table 16

snowing cloudy like summer circles
phone sunny listen many much

1. and repeat. 6. What's the weather today?
     Posłuchaj i powtórz.      Jaka jest dzi¶ pogoda?
2. What is Ola's number? 7. It is today.
     Jaki jest nr tel. Oli?      Pada ¶nieg dzi¶.
3. How onions have we got? 8. It isn't or windy today.
     Ile mamy cebul?     Nie jest pochmurnie ani wietrznie dzi¶.
4. How is the brown jacket? 9. is sweet like honey.
     Ile kosztuje br±zowa kurtka?     Lato jest słodkie jak miód.
5. There are six in picture C. 10. Spring is nice and .
     Jest sze¶ć okręgów na rysunku C.     Wiosna jest ładna i słoneczna.