Table 18

like shares centre wild coins
collects lay speak clever of

1. Children the table on Mother's Day. 6. My cousins collect .
     Dzieci nakrywaj± do stołu w Dzień Matki.      Moi kuzyni zbieraj± monety.
2. What is your friend ? 7. She is interested in animals.
     Jaki jest twój przyjaciel?      Ona interesuje się dzikimi zwierzętami.
3. My friend is . She is very good at maths. 8. Children from Spain Spanish.
     Moja przyjaciółka jest m±dra. Jest bardzo dobra z matematyki.      Dzieci z Hiszpanii mówi± po hiszpańsku.
4. A good friend things with you. 9. My sweater is made wool.
     Dobry przyjaciel dzieli się rzeczami z tob±.     Mój sweter jest zrobiony z wełny.
5. Kasia stickers. 10. ŁódĽ is in the of Poland.
     Kasia zbiera naklejki.     ŁódĽ jest w centrum Polski.