Odmiana czasownika to have w czasie Present Simple (zdania przeczące)

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers.

Formy pełne

Formy skrócone

Znaczenie

L i c z b a    p o j e d y n c z a
I got a bike.I got a bike.Ja nie mam roweru.
You got a bike.You got a bike.Ty nie masz roweru.
He got a bike.He a bike.On nie ma roweru.
She got a bike.She got a bike.Ona nie ma roweru.
It got a bike.It got a bike.Ono nie ma roweru.
L i c z b a    m n o g a
We got a bike.We got a bike.My nie mamy roweru.
You got a bike.You got a bike.Wy nie macie roweru.
They got a bike.They got a bike.Oni nie mają roweru.