Ułóż wyrazy we właściwej kolejności.

1. brother  got  a  You've 4. a  got  pair  I've  sunglasses  of
Masz brata. Mam parę okularów słonecznych.
. .
2. haven't  I  sister  got  a 5. got  a  You've  camera
Nie mam siostry. Masz aparat fotograficzny.
. .
3. CD player  a  haven't  got  You 6. I  a  haven't  got  jacket
Nie masz odtwarzacza CD. Nie mam ciepłej kurtki.
. .