Napisz zdania używając form czasownika have got.

1. we / two dogs 4. you / a tortoise?
Mamy dwa psy. Czy masz (macie) żółwia?
. ?
2. Peter / a pet lizard 5. I / not / a pet fish
Piotr ma jaszczurkę. Nie mam rybki (w akwarium)
. .
3. my dog / not / a long tail 6. your dog / a black nose?
Mój pies nie ma długiego ogona. Czy twój (wasz) pies ma czarny ogon?
. ?