Luke's father is a ........... . He works at school.

headmaster vet
teacher butcher

Tata Luka jest ......... . On pracuje w szkole.
headmaster - dyrektor,   butcher - właściciel/ sprzedawca w sklepie mięsnym.