You can buy some aspirin at the ...... .

pharmacy aspirin's
chemist's baker's

Można kupić aspirynę w ........ .
Wskazówka: pharmacy - apteka,   chemist's - apteka,   baker - piekarz