Kliknij wyraz, aby umieścić go w polu odpowiedzi.

Ułóż wyrazy we właściwej kolejności. Po wykonaniu ćwiczenia klikniij "Check" aby sprawdzić odpowiedź. Jeśli masz wątpliwości kliknij "Hint" (wskazówka), aby dowiedzieć się jakie jest prawidłowe następne słowo.