Odmiana czasownika to have w czasie Present Simple (zadania oznajmujace)

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers.

Formy pełne

Formy skrócone

Znaczenie

L i c z b a    p o j e d y n c z a
I a bike.I a bike.Ja mam rower.
You a bike.You a bike.Ty masz rower.
He a bike.He a bike.On ma rower.
She a bike.She a bike.Ona ma rower.
It a bike.It a bike.Ono ma rower.
L i c z b a    m n o g a
We a bike.We a bike.My mamy rower.
You a bike.You a bike.Wy macie rower.
They a bike.They a bike.Oni mają rower.