Samodzielnie wpisz krótkie odpowiedzi (patrz ćw. 1/62)
1Zoe / Can / Polish / speak ? 
 ?.
2Professor / Can / use / computer / a / Smart ? 
 ?.
3Adam / Małysz / Can / drive / a Formula 1 ? 
 ?.
4Steve / Is / from / Fossett / Britain ? 
 ?.
5Zuza / play / the / guitar / Can? 
 ?.
6skate / Can / Greg? 
 ?.