....... are wild animals. They eat meat.

Sheep Donkeys
Wolves Cows

........ są dzikimi zwierzętami.
Trudniejsze słowa: sheep - owce,    donkeys - osły,   wolves - wilki,   cows - krowy