Coursebooks

Unit 7
Używaj przeglądarkę Internet Explorer
Lesson 1
1. My routine dialog wprowadzający ze strony 64 - 2 strony
2. Sports Ćwiczenie 3 / 65 z podręcznika - 2 strony
2a. Sports Ćwiczenie takie jak poprzednie, lecz nazwy dyscyplin sportowych trzeba wpisać z pamięci. - 2 strony
3. Dialogue Ćwiczenie 3 / 71 z ćwiczeń - 2 strony
4. Sentences Ćwiczenie 5 / 72 z ćwiczeń, napisz zdania twierdzące lub przeczące - 1 strona
5. Questions Ćwiczenie 6 / 72 z ćwiczeń, napisz pytania - 1 strona.
6. short answers Ćwiczenie 7 / 72 z ćwiczeń, odpowiedz twierdząco lub przecząco - 1 strona.
7. short answers Ćwiczenie 7 / 72 z ćwiczeń, odpowiedz twierdząco lub przecząco - 1 strona.
8. e-mail Ćwiczenie 4 / 73 z ćwiczeń, uzupełnij e-mail - 2 strony.
11. Simon's week Ćwiczenie 2 / 45 z ćwiczeń. - 2 strony
Lesson 2
1. Transport Ćwiczenie 2 / 66 z podręcznika, środki transportu - 2 strony
1a. Transport Ćwiczenie takie jak poprzednie, lecz nazwy środków transportu trzeba wpisać z pamięci. - 2 strony
2. order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, ćwiczenie 3 / 75 z ćwiczeń. - 2 strony
3. Short answers Ćwiczenie 4/75 z ćwiczeń - 3 strony.
4. Short answers Ćwiczenie 4/75 z ćwiczeń - 3 strony.
5. Hi Gemma! Ćwiczenie 7/76 z ćwiczeń, tekst - 2 strony.
11. What's your job? Przepisany tekst ze strony 84 z lukami, dobry do utrwalenia słownictwa - 2 strony
12. What's your job? Ten sam tekst lecz luki są na innych wyrazach - 2 strony
13. Jobs Poćwicz pisownię nazw zawodów - 2 strony
14. Jobs Poćwicz pisownię nazw zawodów obrazek ze str. 84 - 1 strona
15. Reporter's day Ćwiczenie 3/46 - 2 strony
Lesson 3
1. Dialogue Dialog z 68 strony z podręcznika z lukami - 1 strona.
2. Sentences Ćwiczenie z 79 strony z 6 lukami - 2 strony.
3. at, on, every Ćwiczenie 4 z 78 strony, opcje - 2 strony.
4. Favourite day Ćwiczenie 4 z 79 strony, in, on, at menu wysuwane - 2 strony.
5. order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, ćwiczenie 5 / 79 z ćwiczeń. - 3 strony
6. Hi everyone! Ćwiczenie 3 z 81 strony, in, on, at menu wysuwane - 2 strony.
7. five past three - dopasuj czas napisany słowami do napisanego cyfrą, menu wysuwane - 4 strony.
8. 3.15 - dopasuj czas zapisany cyfrą do napisanego słowami do , menu wysuwane - 4 strony.
9. It's ... - wpisz cyfrą czas napisany słowami, wpisywanie - 4 strony.
10. time - ćw. 1/20 z podręcznika i 1/14 z ćwiczeń, wpisz godziny - 2 strony.
11. time - wpisz czas słownie np.: 11.15 - quarter past eleven. - 2 strony
21. An e-mail Przepisany tekst z 86 strony z lukami - 2 strony
12. An e-mail ten sam tekst tylko luki są na innych słowach - 2 strony
13. Dzień Stana Ćwiczenie 1/47 z ćwiczeń - 2 strony
14. Dzień Zuzy Ćwiczenie 2/47 z ćwiczeń - 2 strony
Lesson 4
11. Holidays Ćwiczenie 2/48 z ćwiczeń - 2 strony
12. Holidays Ćwiczenie 2/48 z ćwiczeń - 2 strony
Revision
1. opcje Ćwiczenie 3/82 z ćwiczeń - 2 strony
2. dialogue Ćwiczenie 4/82 z ćwiczeń - 2 strony
3. Have - zdania oznajmujące, formy pełne i skrócone, zdania przeczące, wpisywanie - 3 strony
4. Have - zdania twierdzące i przeczące, menu wysuwane, z przedimkami a, an, wyrazami some, any, much, many - 5 stron
4a. Have - ćwiczenie to samo co poprzednie, lecz bez możliwości sprawdzania poszczególnych punktów - 5 stron
5. Has he ... ? - pytania i krótkie odpowiedzi, wpisywanie - 5 stron.
14. Kate's routine Ćwiczenie 2/90 z podręcznika - 2 strony
15. Sally's routine Ćwiczenie 2/49 z ćwiczeń - 2 strony
Revision II
1. Tekst Uzupełnij tekst wyrazami - 2 strony
2. Routine spójrz na obrazek i wybierz właściwy wyraz, opcje, wybór 1 z dwóch - 1 strona.
3. Communication opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony
4. Vocabulary zakreśl właściwy wyraz, opcje, wybór 1 z dwóch - 2 strony
5. Text wstaw właściwy czasownik, menu wysuwane - 2 strony
6. Order Ułóż wyrazy we właściwej kolejności - 1 strona
7. Dialogue wybierz właściwy wyraz, menu wysuwane, wybór 1 z dwóch - 2 strony

Ćwiczenia rozszerzające
Sprawdź swoją wiedzę gramatyczną
1. grammar 1-8 8 pierwszych punktów z części pierwszej z działu gramatyka
2. grammar 9-17 Punkty 9-17 z części pierwszej z działu gramatyka
3. grammar 18-26 Punkty 18-26 z części pierwszej z działu gramatyka
4. grammar 27-34 Punkty 27-34 z części pierwszej z działu gramatyka
5. grammar 35-42 Punkty 35-41 z części pierwszej z działu gramatyka.
Present Simple - ćwiczenia do II części konkursu
1. 1 - 10 Zdania 1 - 10 z częsci II.
2. 11 - 20 Zdania 11 - 20 z częsci II.
3. 21 - 30 Zdania 21 - 30 z częsci II.
4. 31 - 40 Zdania 31 - 40 z częsci II.
1a. 1 - 10 Zdania 1 - 10 z częsci II.
2a. 11 - 20 Zdania 11 - 20 z częsci II.
3a. 21 - 30 Zdania 21 - 30 z częsci II.
4a. 31 - 40 Zdania 31 - 40 z częsci II.