18. I ........... any brothers or sisters.

have don't have to
hasn't haven't got

Wskazówka: have to oznacza musieć,   any używamy w zdaniach pytających i przeczących