9. My school is ......... to the cathedral.

behind in
next under

Wskazówka: 1. Są tu przyimki określające miejsce. Tylko po next musi wystąpić słówko to.