Wpisz właściwą formę czasownika have
czyli have lub has (3 osoba liczby pojedynczej).
Użyj form pełnych.

1. You got English books.
2. She got a grandfather.
3. Alex got a quitar.
4. We got good friends.
5. Mrs White got a sister.
6. They got a zoo.
7. I got a sandwich.
8. Mr Brown and Mr Red got new cars.
9. You and I got new bikes.