Ułóż wyrazy we właściwej kolejności.

1. club  Wednesdays  We  go  football  to  on 4. they  like  Do  to  cycling  school
Chodzimy na treningi piłki nożnej w środy. Czy oni lubią jeździć rowerem do szkoły?
. .
2. bed  ten  at  go  to  We  o'clock 5. have  past  half  at  practice  four  We  tennis
Chodzimy spać o 10.00. Ćwiczymy grę w tenisa o 16.30.
. .
3. school  car  We  by  go  don't  to 6. walk  day  you  school  every  to  Do
Nie jeździmy do szkoły samochodem. Czy chodzisz pieszo do szkoły codziennie?
. .