Odpowiedz zgodnie z prawdą Yes, I do lub No, I don't
(pierwszy punkt możesz zmienić).

1 Do you like football?
.
2 Do you like cycling?
.
3 Do you like tennis?
.
4 Do you like hockey?
.
5 Do you like karate?
.
6 Do you like athletics?
.