has - w 3 osobie liczby pojedynczej
a - z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski.
an - z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, przed wyrazami zaczynającymi się od samogłoski.

1. I got cat.
2. Tina got oranges.
3. Adam got yellow car.
4. Kate got uncle.
5. Julia got brothers or sisters.
6. We got mineral water.