35. I've got (1) ......... apple and (2) ........ peach in my basket.

(1) a; (2) a (1) a; (2) an
(1) an; (2) a (1) an; (2) an

Wskazówka: 1. a - stosujemy przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski
2. an przed wyrazami rozpoczynającymi się od samogłoski.