Ułóż wyrazy we właściwej kolejności.  3/75 WB

1. to   We   school.   walk
My pieszo chodzimy do szkoły.
.
2. by   car.   go   home   We   don't
Nie jeździmy do domu samochodem.
.