W pytaniu wpisz właściwą formę czasownika have czyli have lub has (3 osoba liczby pojedynczej).
Udzielając krótkiej odpowiedzi zwróć uwagę na właściwy zaimek - I, you, he itd.

1. Tom got a radio?
    Yes, .     No, .
2. you got a parrot?
    Yes, .     No, .
3. we got a newspaper?
    Yes, .     No, .
4. Sue and Ann got pets?
    Yes, .     No, .