1. Tina is three and a half. She .... a bike.

cans ride can rides
can ride can's ride

Wskazówka: 1. can nie może mieć końcówki -s
2. Jeśli jest czasownik can to drugi czasownik nie może mieć końcówki -s
UWAGA: - Jeśli nie wszystkie pola wykorzystasz, wstaw tam znak "-". Tak jak pokazałem w ostatnim polu.