Coursebooks

Unit 3
Używaj przeglądarkę Internet Explorer
Lesson 1
1. Is he hungry? Dialog 1/24 z podręcznika - 2 strony
2. Write Tekst z grammar ze strony 25 - 1 strona
3. Feelings Ćw. 3/25 z podręcznika - 2 strony
4. Feelings Bardzo podobne do poprzedniego - 2 strony
4a. Feelings Bardzo podobne do poprzedniego - 2 strony
5. Feelings Ze słowniczka ze strony 84 - 1 strona
6. Short answers Ćwiczenie 6 ze strony 25 z podręcznika - 3 strony
7. Short answers Krótkie odpowiedzi z wykorzystaniem obrazków pokazujących uczucia - 2 strony
8a. Short answers Krótkie odpowiedzi z wykorzystaniem obrazków pokazujących uczucia - 3 strony
8b. Short answers Krótkie odpowiedzi z wykorzystaniem obrazków pokazujących uczucia - 3 strony
9. He is hot. Ćwiczenie 4 ze strony 25 z podręcznika, obrazki - 2 strony
9a. I'm hot. Ćwiczenie takie jak poprzednie, lecz odpowiedzi w pierwszej osobie, obrazki - 2 strony
10. Is he hungry? Pytania i odpowiedzi, rozsypanka wyrazowa, ćw. 4/25 z ćwiczeń.
10. Names of rooms Nazwy pokoi poznane w ćwiczeniu 1/34. 2 strony
11. Whose pen ...? Do kogo to należy? Poćwicz stosowanie dopełniacza saksońskiego Maxi Extras /20. 3 strony.
12. Whose are these? ćwiczenie podobne do poprzedniego
Lesson 2
1. Where are you from? Tekst dialogu ze strony 26.
2. Write Tekst okienka grammar ze strony 27 - 1 strona.
3. Write Tekst drugiego okienka grammar ze strony 27 - 2 strony.
4. zdania Okienko grammar ze strony 27.
5. Countries Patrząc na mapę napisz nazwy krajów, ćw. 3/26 z podręcznika, wpisywanie - 2 strony.
5a. Countries Patrząc na mapę napisz nazwy krajów, ćw. 1/28 z ćwiczeń, wpisywanie - 3 strony.
6. Countries Odczytaj z flag nazwy krajów i wpisz, ćw. 1/29 z ćwiczeń - 2 strony.
7. Write Uzupełnij dialog z książki ćwiczeń ze strony 29.
8. Full forms Rozwiń formy skrócone do pełnych - 1 strona.
9. Short forms Zamień formy pełne na skrócone - 1 strona.
10. Where ... from? Skąd jesteście/oni są, ćw. 5/30 z ćwiczeń - 2 strony.
10a. Where ... from? Ćwiczenie podobne do poprzedniego lecz inne obrazki, ćw. 5/30 z ćwiczeń - 2 strony.
11. Where ... from? Ćwiczenie podobne do poprzedniego lecz z obrazkami falg - 2 strony.
12. Are ... from? Are you from Poland?, uzupełnianie pytań, któtkie odpowiedzi - 2 strony.
13. Where ... from? Ćwiczenie z wykorzystaniem obrazków strona 27 w podręczniku - 4 strony.
14. Who are they? Ćwiczenie z wykorzystaniem obrazków braci Barber (podręcznik str. 27) - 3 strony.
15. Where ... from? Pytania, odpowiedzi krótkie i uzupełnienia, sporo pisania, ćw. 2/31 z ćwiczeń - 2 strony.
10. Homes and houses rodzaje domów. Uwaga: Nie ma możliwości sprawdzania poszczególnych luk. Jeśli wszystko będzie uzupełnione prawidłowo to po kliknięciu przycisku check następna strona otworzy się automatycznie. 2 strony
11. Bob teksty z lukami podobne do tych znajdujących się na stronie 36.
12. Li Chun
13. Harry
14. Sylwia
15. exercise 3 ćwiczenie podobne do ćwiczenia 3 /37. 2 strony
16. My house ćwiczenie na prawidłowe użycie konstrukcji there is oraz there are. Patrz Maxi Extras / 23. Uwaga: Nie ma możliwości sprawdzania poszczególnych luk. Jeśli wszystko będzie uzupełnione prawidłowo to po kliknięciu przycisku check następna strona otworzy się automatycznie. 2 strony.
Lesson 3
1. Write Okienko gramatyczne ze strony 29 - 1 strona.
1. Animals ćwiczenie 2/28 z podręcznika - 2 strony.
2. Our - their ćwiczenie 5/34 z ćwiczeń - 2 strony.
3. Our - their Uzupełnienie dialogu, ćwiczenie 3/35 z ćwiczeń - 2 strony.
3. Wild animal Napisz nazwy części ciała różnych zwierząt, ćw. 1/35 z ćwiczeń - 2 strony.
4. Greg's room Pokój Grega. Użyj konstrukcji there is/there are oraz właściwego przyimka miejsca. Patrz Maxi Extras /24. - 2 strony.
5. Things in a room Przypomnij znaczenie i pisownię przedmiotów znajdujących się w pokoju. Ćwiczenie jak 1/23 z zeszytu ćwiczeń. - 3 strony.
6. Description of a room Opis pokoju. Uzupełnij zadania czasownikiem is lub are. Ćwiczenie jak 2/23 z zeszytu ćwiczeń. Spróbuj zrobić samodzielnie. - 4 strony.
7. There is ćwiczenia na stosowanie konstrukcji there is/there are z podręcznika English Zone. Uwaga: zastosuj metodę chwyć-upuść do prostokącików znajdujących się w górnej części strony.
8. There is
9. in, on, under ćwiczenia na konstrukcję there is/there are oraz przyimki miejsca (po 2 strony)
10. There is
Lesson 4
1 Animals Ćwiczenie 3/30 z podręcznika - 2 strony.
17a. Julian's room Wstaw właściwy wyraz. Tekst na stronie 40 w podręczniku.
17b. Julian's room Ćwiczenie oparte na tym samym tekście. Wstaw there is, there are lub is.
Revision
1. Feelings ćwiczenie 1 / 30 - 2 strony
2. Short answers krótkie odpowiedzi z czas. be w 3 os. liczby pojedynczej, wpisywanie - 2 strony.
3. to be uzupełnij dialog wyrazami z ramki, wpisywanie - 2 strony.
4. to be uzupełnij dialog wyrazami pełnymi i skróconymi formami czasownika be - 2 strony.
5. Our - their Tekst z wyrazami our - their, wpisywanie - 2 strony.
6. Match Dopasuj odpowiedzi do pytań, ćwiczenie 4 / 36 - 2 strony
7. Plurals liczba mnoga (zwierzęta), wpisywanie, obrazki, podobne do ćw.3/ 36 z ćwiczeń - 2 strony
8. Plurals takie jak poprzednie, lecz z przedmiotami - 2 strony
9. Plurals takie jak poprzednie, lecz z przedmiotami używanymi w szkole - 2 strony
10. Countries wpisz nazwy państw, ćw. 1/36 z ćwiczeń - 2 strony
11. Where ... from? Ćwiczenie z wykorzystaniem obrazków strona 31 w podręczniku - 4 strony.
12. houses ćwiczenie podobne do 1/25 z zeszytu ćwiczeń. (NMT)
13. there is ... ćwiczenie podobne do 2/25 z zeszytu ćwiczeń. (NMT)
14. in, on, under ... ćwiczenie podobne do 3/25 z zeszytu ćwiczeń. (NMT)
15. Whose room is this? ćwiczenie 4/41 z podręcznika (NMT)
Revision II
1. my -your Wybierz właściwą odpowiedź - 2 strony.
2. where from uzupełnij odpowiedzi - 2 strony.
3. plurals wpisz nazwy zwierząt w liczbie mnogiej - 2 strony.
4. communication Wybierz właściwą odpowiedź - 2 strony
5. short answers Wpisz krótką odpowiedź - 3 strony.
6. short answers Wpisz krótką odpowiedź - 2 strony.
7. short answers Wpisz krótką odpowiedź - 2 strony.
8. is, are, aren't Uzupełnij właściwym wyrazem - 2 strony.
9. is, are, aren't Wybierz właściwy wyraz - 4 strony.
10. plurals Policz zwierzęta i wpisz liczbę mnogą - 2 strony.
11. Dialogue Uzupełnij dialog - 2 strony.
Słownictwo
22. Vocabulary Słowniczek do działu 2. Jest to jednak słowniczek do poprzedniego podręcznika więc nie wszystkie znajdujące się tu słowa można znaleźć w aktualnym podręczniku.
23. Vocabulary
24 . Vocabulary

Games
1. numbers 11-20 Gra nawiązująca w swojej zasadzie do koła fortuny ćwicząca pisownię liczebników 11-20.

Ćwiczenia rozszerzające
Słownictwo z poprzednich klas
1. tabela 6 tabela 7 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej. Koniecznie pobierz również plik ćwiczeniowy w formacie doc. Pobierz
2. tabela 8 tabela 9 Słowa w kontekście zdaniowym w formie interaktywnej.
2a. tabele Jeszcze raz powyższe tabele, lecz bez możliwości sprawdzania poszczególnych punktów.