Vocabulary 2

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers.
1. garaż6.  szczęśliwy11.  sto
2. jadalnia7. salon12.  okulary
3. na dole8.  dom na wsi13.  dom
4. ogród9.  przedpokój14.  kuchnia
5. lampa10.  góry15.  niedaleko, obok