Table 7

take bottle sit cup doesn't
in spell does who carton

1. Where he live? 6. your surname!
     Gdzie on mieszka?      Przeliteruj swoje nazwisko!
2. What class is she ? 7. She like grapes.
     W której klasie ona jest?      Ona nie lubi winogron.
3. is your best friend? 8. This is a of tea.
     Kto jest twoim najlepszym przyjacielem?     To jest filiżanka herbaty.
4. out your crayons. 9. This of juice is for my brother.
     Wyjmij kredki.      Ten karton soku jest dla mojego brata.
5. on the floor! 10. This is their of lemonade.
     Usiądź na podłodze!     To jest ich butelka lemoniady.