Przepisz uważnie tekst angielski. Postaraj się nauczyć tych pytań i odpowiedzi na pamięć.

1. I s   h e   c o l d ? 4. I s   s h e   c o l d ?
Czy jemu jest zimno? Czy jej jest zimno?
? ?
2. Y e s ,   h e   i s . 5. Y e s ,   s h e   i s .
Tak, (jemu jest zimno). Tak, (jej jest zimno).
. .
3. No ,   h e   i s n ' t . 6. N o ,   s h e   i s n ' t .
Nie, (jemu nie jest zimno). Nie, (jej nie jest zimno).
. .