Feelings

1.  - zimny 1.  - zgrzany
2.  - głodny 2.  - spragniony
3.  - szczęśliwy 3.  - chory
4.  - smutny 4.  - zmęczony