Przepisz uważnie tekst angielski. Postaraj się nauczyć tych pytań i odpowiedzi na pamięć.

1. A r e   y o u   f r o m   I n d i a ? 4. W h e r e   a r e   y o u   f r o m ?
Czy jesteś z Indii? Skąd jesteś?
? ?
2. Y e s ,   I   a m . 5. I ' m   f r o m   t h e   U K .
Tak, jestem. Jestem z UK.
. .
3. N o ,   I ' m   n o t . 6. I ' m   n o t   f r o m   t h e   U S A .
Nie, nie jestem. Nie jestem z USA.
. .