Napisz nazwy zwierząt, do których należą wskazane części ciała. WB 1/35

an elephant a parrot an ostrich
a zebra a crocodile a giraffe
1. 2. 3.
4. 5. 6.