Napisz nazwy zwierząt w liczbie mnogiej UT 3 ex. 4

crocodile monkey ostrich parrot elephant giraffe

1 Two
2 Three
3 Two
4 One
5 Five
6 Four