Przepisz uważnie tekst angielski. Postaraj się nauczyć tych pytań i odpowiedzi na pamięć.

1. W h e r e   a r e  y o u / t h e y   f r o m ?
Skąd jesteś ty, wy/oni?
?
2. W e ' r e   f r o m  P o l a n d .
Jesteśmy z Polski.
.
3. T h e y   a r e n ' t   f r o m   I t a l y .
Oni nie są z Włoch.
.