Table 6

flap clever cold thin strong
sing old song break long

1. They are not . They are hot. 6. A firefighter is .
     Im nie jest zimno. Im jest gorąco.      Strażak jest silny.
2. "I am sad"  "sing a ". 7. Doctors are usually .
     Jestem smutny. Zaśpiewaj piosenkę!      Lekarze są zwykle mądrzy.
3. a song. 8. How are Tom and Adam? They are ten.
     Zaśpiewaj piosenkę.     Ile lat mają Tomek i Adam. Dziesięć.
4. Stop it! Give me a ! 9. He is not . He is fat.
     Przestań! Daj mi odpocząć!      On nie jest chudy. On jest gruby.
5. your arms. 10. The snake is not . It is short.
     Pomachaj rękami.     Wąż nie jest długi. Jest krótki.